Rechtsgebieden

Info on November 2nd, 2012

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT Arbeidsongeschiktheid : WIA / WAO, Ziektewet (ZW), Wajong Werkloosheid : Werkloosheidswet (WW) Kinderbijslag : AKW Pensioen : AOW / ANW Denk hierbij aan bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV en de SVB. SOCIALE VOORZIENINGEN Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Participatiewet Denk hierbij aan bezwaar- beroepsprocedures tegen de gemeente en […]

Continue reading about Rechtsgebieden