Rechtsgebieden

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Arbeidsongeschiktheid : WIA / WAO, Ziektewet (ZW), Wajong
Werkloosheid : Werkloosheidswet (WW)
Kinderbijslag : AKW
Pensioen : AOW / ANW

Denk hierbij aan bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV en de SVB.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Wet Werk en Bijstand (WWB)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Participatiewet

Denk hierbij aan bezwaar- beroepsprocedures tegen de gemeente en CIZ.

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Echtscheiding
Omgang
Alimentatie
Gezag

ARBEIDSRECHT

Ontslag
Re-integratie
Loonvordering

HUURRECHT