Kosten

Algemeen

Ons kantoor werkt zowel voor cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand als ook voor betalende cliënten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Deze eigen bijdrage geldt voor de gehele zaak. Informeer bij het maken van de afspraak, of u in aanmerking kunt komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Voor een soepele afhandeling van uw aanvraag dient u bij het eerste gesprek mee te nemen uw paspoort of identiteitskaart van u en uw partner, alsmede de jaaropgave van 2 jaar geleden van u en uw partner. Mocht u voor een echtscheidingsprocedure komen dan hoeft u alleen uw eigen paspoort of identiteitskaart en uw jaaropgave van 2 jaar geleden mee te nemen.

Verwijzing Juridisch Loket

Na verwijzing door het Juridisch Loket ontvangt u een korting op uw eigen bijdrage. Het Juridisch Loket stelt vast of voor uw zaak een advocaat moet worden ingeschakeld en verwijst vervolgens door naar een advocaat die gespecialiseerd is op het rechtsgebied waar uw geschil over gaat.

Indien U verwezen bent via het Juridisch Loket voor een licht advies, dan wel zelf voor een licht advies bij ons kantoor komt, betaalt u een lagere eigen bijdrage, dit is afhankelijk van uw inkomen. Een licht advies is maximaal drie uur rechtsbijstand. U moet dan wel in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. (Voor meer informatie http://www.rvr.org).

Betalende cliënten

Ons kantoor hanteert het beleid dat ook aan degenen die boven de toevoeggrens zitten betaalbare rechtshulp dient te worden gegeven. Daarom is voor die groep gekozen voor prijsafspraken gebaseerd op het systeem van vergoeding dat gehanteerd wordt door de Raad voor Rechtsbijstand. In het eerste gesprek bij de advocaat zal deze prijsafspraak verder worden uitgelegd. Wilt u van te voren informatie dan kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.

Togagesprek

Voor juridisch advies kunt u een afspraak maken voor een zogenaamd togagesprek. In het gesprek bij ons op kantoor kunt u juridisch advies vragen aan de advocaat. De kosten van dit gesprek bedragen € 50,- (incl. BTW). Dit is aanmerkelijk goedkoper dan de laagste eigen bijdrage van € 143,-. Het togagesprek dient na afloop van het gesprek gepind of contant te worden afgerekend.

Voorschotten

Ons kantoor werkt veelal met voorschotten. Voor een vlotte afwikkeling van uw zaak is het verstandig om bij het eerste gesprek een aanbetaling te doen. Deze aanbetaling is gelijk aan de laagste eigen bijdrage.

Betalingsregelingen

Indien u niet in staat bent de gehele nota in een keer te voldoen kunt u in overleg een betalingsregeling treffen. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze medewerkster van onze afdeling debiteurenadministratie.